HUISSTIJL, VORMGEVING

Het verhaal van World Benchmarking Alliance;

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) opgesteld door de Verenigde Naties. Ambitieuze doelen voor een betere wereld om in te wonen, werken en leven. Er is haast bij. In 2030 moeten de doelen gerealiseerd zijn. Dat kan alleen maar als het bedrijfsleven zich eraan committeert. Vanuit dat perspectief is de World Benchmarking Alliance (WBA) opgericht. Voor zeventien verschillende deelgebieden, zoals milieu, mensenrechten en arbeid, wordt een objectieve meetlat, benchmark, ontwikkelt waaraan bedrijven zich kunnen spiegelen. 

extractum-world-benchmarking-alliance-8
extractum world benchmarking alliance 1
extractum world benchmarking alliance 2
extractum world benchmarking alliance 3
extractum world benchmarking alliance 4
extractum world benchmarking alliance 5
extractum world benchmarking alliance 6