VORMGEVING, OPMAAK

Dit boek bevat verslagen van de ervaringen van mensen met een arbeidsbeperking, die duurzaam geplaatst zijn bij een werkgever. De nadruk binnen dit thema ligt op diversiteit en inclusiviteit. Iedereen heeft zijn eigen kleur en eigen kwaliteit en kan daarmee waarde toevoegen.

extractum stil zitten is niets voor mij 1
extractum stil zitten is niets voor mij 2
extractum stil zitten is niets voor mij 3
extractum stil zitten is niets voor mij
extractum stil zitten is niets voor mij 5
extractum stil zitten is niets voor mij 6