VORMGEVING, ILLUSTRATIE

Elk jaar brengt De Kamer een boek of magazine uit waarin de besproken thema’s aan het licht komen. In De Kamer worden thema’s besproken die van invloed zijn op de toekomst van zakelijk Nederland. Per jaar vinden er 10 Kamerbijeenkomsten plaats op bijzondere locaties. Topbestuurders worden exclusief uitgenodigd. Zij verrijken elkaar met hun visies, perspectieven en inzichten, die worden doorgegeven om zakelijk Nederland te inspireren. 

extractum achmea de kamer magazine 1
extractum achmea de kamer magazine 2
extractum achmea de kamer magazine 3
extractum achmea de kamer magazine 5
extractum achmea de kamer boek 7
extractum achmea de kamer magazine 6